Bảng giá xe hợp đồng Mũi Né đi các Tỉnh

Lộ Trình thuê xe

LOẠI XE

1 chiều

Khứ hồi

 VNĐ

 VNĐ

MŨI NÉ PHAN THIẾT – SÀI GÒN

Quảng đường ~ 220km thời gian đi ô tô ~ 4h 30p

4 chỗ

 1,700,000

 2,300,000

7 chỗ

 1,800,000

 2,500,000

16 chỗ

 2,000,000

 2,700,000

Mũi Né PhanThiết – Nha Trang

Quảng đường ~ 220km thời gian đi ô tô ~ 4h

4 chỗ

 1,700,000

 2,300,000

7 chỗ

 1,800,000

 2,500,000

16 chỗ

 2,000,000

 2,700,000

Mũi Né PhanThiết – Đà Lạt

Quảng đường ~ 155km thời gian đi ô tô ~ 3h 30p

4 chỗ

 1,700,000

 2,300,000

7 chỗ

 1,800,000

 2,500,000

16 chỗ

 2,000,000

 2,700,000

Mũi Né PhanThiết - Tp.Vũng Tàu

Quảng đường ~ 170km thời gian đi ô tô ~ 3h 40p

4 chỗ

 1,300,000

 1,900,000

7 chỗ

 1,400,000

 2,100,000

16 chỗ

 1,600,000

 2,300,000

Mũi Né PhanThiết – Tuy Hoà Phú Yên

Quảng đường ~ 335km thời gian đi ô tô ~ 6h 30p

4 chỗ

 2,600,000

 2,700,000

7 chỗ

 2,800,000

 3,900,000

16 chỗ

 3,000,000

 4,200,000

 

Tour Phan Thiết

Điểm đến: Phan Thiet
Điểm đến: Mui Ne
Điểm đến: Phan Thiet
Điểm đến: Mui Ne
Điểm đến: Phan Thiet
Điểm đến: Lagi

Tour Trong Nước

HƠN 3000 KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢI NGHIỆM VÀ HÀI LÒNG